diumenge, 15 de març de 2020

Riu Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva) 15/3/2020


Aquest matí pel Riu Tordera a Can Simó (Fogars de la Selva) i voltants...

4 Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)
Sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis)

desenes de Granotes verdes (Pelophylax perezi)

1 Aligot comú (Buteo buteo)
1 Milà negre (Milvus migrans)
2 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
parella nidificant
5 Cornelles negres (Corvus corone)
1 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
1 Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
uns 15 Tudons (Columba palumbus)
1 Gaig (Garrulus glandarius)
Tords comuns (Turdus philomelos)
2 Merles (Turdus merula)
6 Cueretes torrenteres (Motacilla cinerea)
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)
Cargolets (Troglodytes troglodytes)
12 Lluers (Carduelis spinus)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols bords (Cettia cetti)
1 Trist (Cisticola juncidis)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)
Bruels (Regulus ignicapilla)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
Pardals comuns (Passer domesticus)
Verdums (Carduelis chloris)
Gafarrons (Serinus serinus)
Caderneres (Carduelis carduelis)

Granota verda (Pelophylax perezi)...