dissabte, 13 de gener de 2018

11 Trencapinyes (Loxia curvirostra) a la Riera de Santa Susanna 13/1/2018 Antoni Abad. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Antoni Abad d'avui a la Riera de Santa Susanna a l'açada de Can Jordà...

11 Trencapinyes (Loxia curvirostra)
23 Durbecs (Coccothraustes coccothraustes)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Antoni Abad