dimecres, 10 de gener de 2018

Becadell sord (Lymnocryptes minimus) a la Tordera a l'alçada de Les Llobateres (Sant Celoni) 9/1/2018 Arnau Tolrà. Font: ornitho.cat

Observacions de l'Arnau Tolrà d'ahir 9/1/2018 a Les Llobateres (Sant Celoni)...

1 Astor (Accipiter gentilis)
2 Rasclons (Rallus aquaticus)
1 Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Al riu.
mínim 7 Tords ala-rojos (Turdus iliacus)
uns 62 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Arnau Tolrà