dimecres, 16 de gener de 2019

La concentració mitjana de llims i argiles al sediment de la Tordera és inferior a l'1%. 16/1/2019 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Doncs precisament la menys votada és la resposta correcte! Segons dades dels mostrejos realitzats els darrers 3 anys, la concentració mitjana de llims i argiles al sediment de la Tordera és inferior a 1%. A més, el 83% de les mostres no presenten ni un sol gra de llim o argila!!!

Següent enquesta...