dissabte, 23 de març de 2019

Riera de Pineda (Tordera) 23/3/2019


Aquesta tarda passejant per la Riera de Pineda (Tordera)...

1 Salamandra comuna (Salamandra salamandra)
i centenars de larves arreu

19 Vellutades del salze (Nymphalis antiopa)
3 Papallones de la c blanca (Polygonia c-album)
unes 30 Papallones del lledoner (Libythea celtis)
4 Atalantes (Vanessa atalanta)
1 Reina zebrada (Iphiclides feisthamelii)
2 Blanques de l'arç (Aporia crataegi)
No paren quietes i marxen turò amunt sobre la vegetació tupida (no les he pogut fotografiar, se'm resisteixen). Observació molt primerenca.
unes 20 Aurores (Anthocharis cardamines)
1 Blanca de la col (Pieris brassicae)
unes 15 Blanquetes de la col (Pieris rapae)
mínim 3 Blanquetes perfumades (Pieris napi)
mínim 2 Llimoneres (Gonepteryx rhamni)
unes 15 Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)
unes 10 Safraneres de l'alfals (Colias crocea)
1 Verdeta d'ull blanc (Callophrys rubi)
unes 20 Blavetes de l'heura (Celastrina argiolus)
unes 40 Brunes de bosc (Pararge aegeria)

Tudons (Columba palumbus)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Tords comuns (Turdus philomelos)
Merles (Turdus merula)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Mallerengues carboneres (Parus major)
... entre altres.

Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

larves de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

Vellutades del salze (Nymphalis antiopa)...

Papallones de la c blanca (Polygonia c-album)...

Papallona del lledoner (Libythea celtis)...

Blanquetes perfumades (Pieris napi)...

Brunes de bosc (Pararge aegeria)...

Algunes imatges de la Riera de Pineda (Tordera)...