divendres, 21 de juny de 2019

Vall del Torrent de n'Avall (Tordera) 21/6/2019


Aquesta tarda passejant per la Vall del Torrent de n'Avall (Tordera)...

1 Dragó comú (Tarentola mauritanica)
2 Sargantanes cuallargues (Psammodromus algirus)

Salamandres comunes (Salamandra salamandra)
1 petit metamòrfic i unes 15 larves als pocs tolls que queden
uns 40 capgrossos de Gripau comú (Bufo spinosus)

1 Vellutada del salze (Nymphalis antiopa)
6 Papallones de la c blanca (Polygonia c-album)
uns 15 Mirallets (Issoria lathonia)
3 Bruixes (Brintesia circe)
4 Papallones de l'arboç (Charaxes jasius)
1 Atalanta (Vanessa atalanta)
1 Papallona del lledoner (Libythea celtis)
3 Blanquetes perfumades (Pieris napi)
Blanquetes de la col (Pieris rapae)
Cleòpatres (Gonepteryx cleopatra)
2 Escacs ibèrics (Melanargia lachesis)
Brunes de bosc (Pararge aegeria)
uns 15 Daurats foscos (Thymelicus acteon)
1 Coure comú (Lycaena phlaeas)
1 Blaveta comuna (Polyommatus icarus)
unes 10 Blavetes de l'heura (Celastrina argiolus)
unes 200 Marronetes de l'alzina (Satyrium esculi)
unes 20 Lleonades de matollar (Coenonympha arcania)
unes 50 Saltabardisses cintades (Pyronia bathseba)

1 Aligot vesper (Pernis apivorus)
volant alt sobre la vall
Astor (Accipiter gentilis)
restes d'un tudó depredat
uns 20 Falciots negres (Apus apus)
1 Oriol (Oriolus oriolus)
2 Tudons (Columba palumbus)
2 Gaigs (Garrulus glandarius)
4 Merles (Turdus merula)
1 Papamosques gris (Muscicapa striata)
1 Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Bruels (Regulus ignicapilla)
1 Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)

petit metamòrfic de Salamandra comuna (Salamandra salamandra)...

Mirallets (Issoria lathonia)...

restes d'un tudó (Columba palumbus) depredat per astor (Accipiter gentilis)...

Algunes imatges de la Vall del Torrent de n'Avall (Tordera)...