dimecres, 20 de gener del 2010

Llista actualitzada dels ocells de la Baixa Tordera

Aquesta és una llista de les espècies d’ocells de la Baixa Tordera que pretén ser un punt de partida a data actual per al seu ús i per a la difusió dels valors ornítics de la regió, però que es troba en constant revisió i actualització.

Es llisten totes les espècies al medi natural (lliures) i documentades (Censos, anellaments, bases de dades, webs, blogs,...) i/o publicades (Atles, Anuaris, Butlletins,...) a l’àrea d’estudi, i/o amb observacions recents a la zona un cop verificades.

A l’igual que la llista, i per a cada espècie, el seu estatus es troba en constant revisió i actualització depenent de les noves aportacions i/o comentaris de qui ho desitgi i cregui convenient.

David Caballé i Javier Romera.
Tordera, 20 de gener del 2010.


.
Àrea d’estudi:
Es consideren totes les espècies observades als trams mig i baix del riu Tordera des de Sant Celoni fins a la desembocadura, a les costes de l’Alt Maresme i Selva entre Arenys de Mar i Lloret de Mar, a les valls i planes adjacents, als nuclis habitats, i als sistemes muntanyosos del Montnegre i Cadiretes.

Es pren com a base la següent àrea delimitada:

.Codis utilitzats:.

R = Reproductor
r = Reproductor escàs o localitzat
I = Hivernant
i = Hivernant escàs
E = Estival no reproductor
e = Estival escàs i/o puntual
M = Migrant abundant i/o regular
m = Migrant escàs i/o puntual
D = Divagant o visitant ocasional
Ex = Espècie exòtica introduïda
(...) = Categoria a Catalunya de l’espècie exòtica
? = Dubtes i/o pendent de confirmació

Colors utilitzats:.

Espècie reproductora
Espècie pendent de ser considerada reproductora
Espècie hivernant
Espècie pendent de ser considerada hivernant
Espècie preferentment migrant o en pas dispersiu
Espècie exòtica reproductora actual confirmada 
Espècie exòtica reproductora recent i/o no actual
Espècie exòtica no reproductora i/o accidental


Total d’espècies autòctones: 293
Total d’espècies exòtiques: 43Total d’espècies (autòctones + exòtiques): 336


.
Darrera actualització: 25/11/2019:

Esparver d'espatlles negres / Elanus caeruleus - D

Esparver d'espatlles negres (Elanus caeruleus) a Sant Celoni 25/11/2019 Pau Garcia Campderròs. Font: ornitho.cat

Llista sistemàtica:

Calàbria petita / Gavia stellata - i
Calàbria agulla / Gavia arctica - i
Calàbria grossa / Gavia immer - i
Cabussó emplomallat / Podiceps cristatus - I M

Cabussó gris / Podiceps grisegena - D
Cabusset / Tachybaptus ruficollis - I M R
Cabussó collnegre / Podiceps nigricollis – i m
Cabussó orellut / Podiceps auritus – D

Baldriga cendrosa / Calonectris diomedea – M e
Baldriga grisa / Puffinus griseus - D

Baldriga mediterrània / Puffinus yelkouan – I M e
Baldriga balear / Puffinus mauretanicus - I M e
Ocell de tempesta / Hydrobates pelagicus - m i
Mascarell / Morus bassanus - I M e
Corb marí gros / Phalacrocorax carbo - I M e

Corb marí emplomallat / Phalacrocorax aristotelis – I M E r
Bitó / Botaurus stellaris - m
Martinet menut / Ixobrychus minutus – M r
Martinet de nit / Nycticorax nycticorax – M r

Esplugabous / Bubulcus ibis – M I e
Martinet ros / Ardeola ralloides – M e
Martinet dels esculls / Egretta gularis - D
Martinet blanc / Egretta garzetta – M i e

Agró blanc / Egretta alba – M i e
Bernat pescaire / Ardea cinerea - M I E
Agró roig / Ardea purpurea - M e
Cigonya negra / Ciconia nigra - M
Cigonya blanca / Ciconia ciconia - M
Becplaner / Platalea leucorodia - D m
Capó reial / Plegadis falcinellus - D

Ibis sagrat / Threskiornis aethiopicus - D Ex(E2)
Flamenc / Phoenicopterus roseus - M
Cigne mut / Cygnus olor - D Ex(E2)
Oca vulgar / Anser anser - m
Oca del Canadà / Branta canadensis – D Ex(E3)
Oca índia / Anser indicus - D Ex(E3)
Oca cigne / Anser cygnoides - D Ex(E3)

Oca pradenca / Anser fabalis - D
Ànec blanc / Tadorna tadorna - M i?
Ànec canyella / Tadorna ferruginea - D Ex(E3)
Oca egípcia / Alopochen aegyptiaca – E r i Ex(E2)
Ànec xiulador / Anas penelope – M i
Ànec collverd / Anas platyrhynchos - M I R
Ànec griset / Anas strepera - M i
Ànec cuallarg / Anas acuta – m i
Ànec cullerot / Anas clypeata – M i

Xarxet / Anas crecca – M I
Xarrasclet / Anas querquedula - M
Ànec mandarí / Aix galericulata - D Ex(C5)
Ànec de Jamaica / Oxyura jamaicensis – D Ex(C5)
Ànec arbori bicolor / Dendrocygna bicolor - D Ex(E3)
Ànec mut / Cairina moschata var domestica - Ex(E2)

Xibec / Netta rufina - m
Morell cap-roig / Aythya ferina - m
Morell xocolater / Aythya nyroca - D
Morell de plomall / Aythya fuligula - D

Èider / Somateria molissima – m i?
Ànec negre / Melanitta nigra – m
Ànec fosc / Melanitta fusca – m
Bec de serra mitjà / Mergus serrator - m
Bec de serra gros / Mergus merganser - D

Milà negre / Milvus migrans - M E r
Milà reial / Milvus milvus – m
Aufrany / Neophron percnopterus – D
Voltor / Gyps fulvus - D

Voltor negre / Aegypius monachus - D
Esparver cendrós / Circus pygargus - m
Arpella pàl·lida / Circus cyaneus - m
Arpella vulgar / Circus aeruginosus - M

Esparver d'espatlles negres / Elanus caeruleus - D
Esparver vulgar / Accipiter nisus – M I R
Astor / Accipiter gentilis – m i r
Aligot vesper / Pernis apivorus – M r
Aligot comú / Buteo buteo – M I R

Aligot calçat / Buteo lagopus - D
Àguila daurada / Aquila chrysaetos - D

Àguila pomerània / Aquila pomarina - D
Àguila cuabarrada / Hieraetus fasciacus – m i
Àguila calçada / Hieraetus pennatus – m i
Àguila marcenca / Circaetus gallicus – M r E
Àguila pescadora / Pandion haliaetus - m
Falcó cama-roig / Falco vespertinus - m

Xoriguer / Falco tinnunculus – M I R
Xoriguer petit / Falco naumanni - m
Falcó mostatxut / Falco subbuteo - M r
Falcó de la reina / Falco eleonorae - m
Falcó pelegrí / Falco peregrinus - M i
Falcó sagrat / Falco cherrug - D Ex(E3)
Esmerla / Falco columbarius - m i
Falcó llaner / Falco biarmicus - D
Perdiu roja / Alectoris rufa – m i r
Faisà / Phaisanus colchicus – I R Ex(C1)
Paó / Pavo cristatus - D Ex(E2)
Guatlla / Coturnix coturnix – m r i
Guatlla japonesa / Coturnix japonica - D Ex(E3)
Rasclet / Porzana pusilla - D
Rascletó / Porzana parva - m
Polla pintada / Porzana porzana - M

Rascló / Rallus aquaticus – M I r
Polla d’aigua / Gallinula chloropus – M I R
Fotja / Fulica atra – M i r

Grua / Grus grus – m i?
Garsa de mar / Haematopus ostralegus - m
Torlit / Burthinus oedicnemus – M i r?
Cames llargues / Himantopus himantopus – M E
Bec d’alena / Recurvirostra avosetta - m
Perdiu de mar / Glareola pranticola - D
Corriol gros / Charadrius hiaticula - M

Corriol petit / Charadrius dubius – M R
Corriol camanegre / Charadrius alexandrinus – M i r?
Daurada grossa / Pluvialis apricaria – m i?
Pigre gris / Pluvialis squatarola - M
Daurada petita / Pluvialis dominica/ Fulva - D

Fredeluga / Vanellus vanellus – M I
Remena rocs / Arenaria interpres – m i?
Territ tres dits / Calidris alba – M
Territ gros / Calidris canutus - m
Territ becllarg / Calidris ferruginea - M

Territ variant / Calidris alpina - M i
Territ menut / Calidris minuta - M
Territ de temminck / Calidris temminckii - M
Batallaire / Philomachus pugnax - M
Becut / Numenius arquata - m
Pòlit cantaire / Numenius phaeopus - M
Tètol cuanegre / Limosa limosa - m
Tètol cuabarrat / Limosa lapponica - m

Gamba roja vulgar / Tringa totanus - M e
Gamba roja pintada / Tringa erythropus - M
Gamba verda / Tringa nebularia - M
Valona / Tringa glareola – M E
Xivitona / Actitis hypoleucos – M E

Xivita / Tringa ochropus – M E i?
Siseta / Tringa stagnatilis - m
Gamba groga petita / Tringa flavipes - D

Becada / Scolopax rusticola – m i
Becadell sord / Lymnocryptes minimus – m i

Becadell comú / Gallinago gallinago – M I
Paràsit gros / Stercorarius skua – M I

Paràsit cuaample / Stercorarius pomarinus - m
Paràsit cuapunxegut / Stercorarius parasticus – m i
Gavina capnegra / Larus melanocephalus - M I e
Gavina capblanca / Larus genei - m
Gavina menuda / Larus minutus - m i
Gavina vulgar / Larus ridibundus – M I e
Gavina cendrosa / Larus canus – m i
Gavineta tres dits / Rissa tridactyla – m i
Gavina capnegra americana / Larus atricilla - D
Gavineta cuaforcada / Larus sabini - D
Gavina corsa / Larus audouinii – m i E
Gavià argentat / Larus michaellis – M I R
Gavinot / Larus marinus - D
Gavià fosc / Larus fuscus – M I e
Curroc / Sterna nilotica – m
Xatrac becllarg / Sterna sandvicensis – M I E
Xatrac comú / Sterna hirundo - M
Xatrac bengalí / Sterna bengalensis - D
Xatrac menut / Sterna albifrons - m
Xatrac àrtic / Sterna paradisaea - D
Xatrac gros / Sterna caspia - m
Fumarell negre / Chlidonias niger - m
Fumarell carablanc / Chlidonias hybridus - M

Fumarell alablanc / Chlidonias leucopterus - m
Somorgollaire / Uria aalge - D

Gavot / Alca torda – i m
Fraret / Fratercula artica - i
Tudó / Columba palumbus - M I R
Xixella / Columba oenas - m
Colom roquer / Columba livia var domestica – M I R
Tórtora turca / Streptopelia decaocto – M I R
Tórtora / Streptopelia turtur – M R

Tórtora de collar / Streptopelia roseogrisea – D Ex(E2)
Cucut / Cuculus canorus – M R
Cucut reial / Clamator glandarius – m r

Cotorra de Krammer / Psittacula krameri - i r Ex(C1)
Cotorra de pit gris / Myiopsitta monachus - m I R Ex(C1)
Lloro de la Patagònia / Cyanoliseus patagonus – D Ex(E2)
Aratinga nandai / Nandayus nenday - D Ex(E2)
Lloro de front blau / Amazona aestiva – D Ex(E3)
Agapornis de Fischer / Agapornis ficheri - D Ex(E2)
Agapornis de Namíbia / Agapornis roseicollis - D Ex(E3)

Agapornis cara-roig / Agapornis pullarius - D Ex(E3)
Cacatua de les nimfes / Nymphicus hollandicus – D Ex(E3)
Cotorra multicolor / Platycercus eximius - D Ex(E3)
Òliba / Tyto alba - M I R
Mussol emigrant / Asio flammeus - m
Mussol banyut / Asio otus – m R i
Duc / Bubo bubo – m i r
Gamarús / Strix aluco - M I R
Xot / Otus scops – M R

Mussol comú / Athene noctua – M I R
Enganyapastors / Caprimulgus europaeus – M R
Siboc / Caprimulgus ruficollis – M r
Ballester / Apus melba – M r E
Falciot negre / Apus apus – M R

Falciot pàl·lid / Apus pallidus – m r?
Blauet / Alcedo atthis - I M R
Abellerol / Merops apiaster – M R

Gaig blau / Coracias garrulus - m r?
Puput / Upupa epops – M I R
Colltort / Jynx torquilla - m r

Picot negre / Dryocopus martius - D
Picot verd / Picus viridis – M I R
Picot garser gros / Dendrocopos major - M I R
Picot garser petit / Dendrocopos minor - m i r

Alosa vulgar / Alauda arvensis – M I
Cotoliu / Lullula arborea – M I r
Cogullada vulgar / Galerida cristata – M I R

Terrerola vulgar / Calandrella brachydactyla - m
Roquerol / Ptyonoprogne rupestris – M I r
Oreneta de ribera / Riparia riparia – M
Oreneta cua-rogenca / Hirundo daurica – m r
Oreneta vulgar / Hirundo rustica – M i R
Oreneta cuablanca / Delichon urbicum – M R

Grasset de muntanya / Anthus spinoletta – M I
Piula dels arbres / Anthus trivalis – M
Titella / Anthus pratensis – M I
Piula gola-roja / Anthus cervinus - m
Piula grossa / Anthus richardi - D
Trobat / Anthus campestris - m

Cuereta blanca vulgar / Motacilla alba alba – M I R
Cuereta blanca endolada / Motacilla alba yarellii - D
Cuereta groga / Motacilla flava – M r
Cuereta torrentera / Motacilla cinerea – M I r

Merla d’aigua / Cinclus cinclus - D
Cargolet / Troglodytes troglodytes – M I R
Pardal de bardissa / Prunella modularis – M I
Cercavores / Prunella collaris - i
Pit-roig / Erithacus rubecula – M I R
Rossinyol / Luscina megarrynchos – M R

Cotxa blava / Luscina svecica – m i
Cotxa cua-roja / Phoenicurus phoenicurus - M
Cotxa cuablava / Tarsiger cyanurus - D

Cotxa fumada / Phoenicurus ochruros – M I r
Bitxac rogenc / Saxicola rubetra – M
Bitxac comú / Saxicola torquata – M I R
Còlit gris / Oenanthe oenanthe - M
Còlit ros / Oenanthe hispanica - m

Merla blava / Monticola solitarius – m i r
Merla de pit blanc / Turdus torquatus - D
Merla / Turdus merula – M I R
Tord / Turdus philomelos – M I R

Tord ala-roig / Turdus iliacus – m i
Griva / Turdus viscivorus – M I r
Griva cerdana / Turdus pilaris – m i
Boscaler comú / Locustella luscinoides - m
Boscaler pintat gros / Locustella naevia - m

Trist / Cisticola juncidis – M I R
Rossinyol bord / Cettia cetti – M I R

Boscarla mostatxuda / Acrocephalus melanopogon – m i r
Balquer / Acrocephalus arundinaceus – M r
Boscaler comú / Locustella luscinioides - m
Boscarla dels joncs / Acrocephalus shoenobaenus - m
Boscarla de canyar / Acrocephalus scirpaceus - M r
Boscarla dels arrossars / Acrocephalus agricola - D
Bosqueta vulgar / Hippolais polyglotta – M R
Bosqueta icterina / Hippolais icterina - m
Tallareta cuallarga / Sylvia undata – M I r
Tallareta sarda / Sylvia sarda - D
Tallarol trencamates / Sylvia conspicillata - m
Tallarol de garriga / Sylvia cantillans – M R
Tallarol gros / Sylvia borin – M r

Tallareta vulgar / Sylvia communis - M
Tallarol de casquet / Sylvia atricapilla – M I R
Tallarol capnegre / Sylvia melanocephala – M I R

Tallarol emmascarat / Sylvia hortensis – m r?
Mosquiter pàl·lid / Phylloscopus bonelli – M R
Mosquiter xiulaire / Phylloscopus sibilatrix - m
Mosquiter reietó / Phylloscopus proregulus - D
Mosquiter de passa / Phylloscopus trochilus - M

Mosquiter comú / Phylloscopus collybita – M I r
Bruel / Regulus ignicapillus – M I R

Reietó / Regulus regulus – m i
Mastegatatxes / Ficedula hypoleuca - M
Papamosques de collar / Ficedula albicollis - D
Papamosques gris / Muscicapa striata – M r
Teixidor / Remiz pendulinus – M i
Mallerenga emplomallada / Parus cristatus – M I R
Mallerenga blava / Parus caeruleus – M I R
Mallerenga carbonera / Parus major – M I R
Mallerenga petita / Parus ater – M I R
Mallerenga cuallarga / Aegithalos caudatus – M I R
Pica soques blau / Sitta europaea – M I R
Raspinell comú / Certhia brachydactyla – M I R

Escorxador / Lanius collurio - D
Trenca / Lanius minor - D

Botxí / Lanius meridionalis - m i
Capsigrany / Lanius senator – M r
Estornell vulgar / Sturnus vulgaris – M I R
Estornell negre / Sturnus unicolor – m i r
Oriol / Oriolus oriolus – M R
Gaig / Garrulus glandarius – M I R
Garsa / Pica pica – M I R

Gralla / Corvus monedula – m r?
Corb / Corvus corax – M i r?

Cornella negra / Corvus corone corone – M I r
Graula / Corvus frugilegus - D
Pardal xarrec / Passer montanus – M I R
Pardal comú / Passer domesticus – M I R
Pardal roquer / Petronia petronia – m i r

Bec de corall Senegalès / Estrilda astrild – M I R Ex(E1)
Múnia roig / Amandava amandava – D Ex(E1)
Pinsà vulgar / Fringilla coelebs – M I R
Pinsà mec / Fringilla montifringilla – m i
Pinsà carminat / Carpodacus erythrinus - D
Durbec / Coccothraustes coccothraustes – M I r
Canari / Serinus canaria var. domestica – D Ex(E3)
Llucareta / Serinus citrinella - D
Gafarró / Serinus serinus – M I R
Gafarró de front groc / Serinus mozambicus - D Ex(E3)
Gafarró de dors ratllat / Serinus dorsostriatus - D Ex(E3)

Lluer / Carduelis spinus – M i
Verdum / Carduelis chloris – M I R
Cadernera / Carduelis carduelis – M I R

Pinsà borroner / Pyrrhulla pyrrhulla – m i
Passerell comú / Carduelis cannabina – M I r
Trencapinyes / Loxia curvirostra - M
Cruixidell / Emberiza calandra – m i r
Verderola / Emberiza citrinella - m i
Hortolà / Emberiza hortulana – m
Gratapalles / Embseriza cirlus - M I R
Sit negre / Emberiza cia – M I
Sit blanc / Plectrophenax nivalis - D i?
Repicatalons / Emberiza schoeniclus – M I
Colí de Virgínia / Colinus virginianus - D Ex(E2)
Vidua de cua d’agulla / Vidua macroura - D Ex(E3)
Vidua reial / Vidua chalybeata - D Ex(E3)

Teixidor capnegre / Ploceus melanocephalus – r Ex(E1)
Teixidor daurat / Euplectes afer - D Ex(E2)
Teixidor de bec vermell / Quelea quelea - D Ex(E1)

Diamant zebrat / Taeniopygia guttata - D Ex(E1)
Maniquí tricolor / Lonchura malacca - D Ex(E3)
Minà indi / Gracula religiosa – D Ex(E3)
Bulbul de patilla vermella / Pycnonotus jocosus - D Ex(E3)
Periquito / Melopsittacus undulatus var. domestica - D Ex(E3)
Estornell metàl·lic gran d’orelles blaves / Lamprotornis chalybaeus - D Ex(E3)

Rossinyol del Japó / Leiothrix lutea - C1

.
.
Si detecteu alguna errada o mancança, no dubteu en comunicar-la i agrairem qualsevol comentari o aportació al respecte.

Aquesta és una llista per a ser actualitzada constantment.

2 comentaris:

Unknown ha dit...

Cacatua de les mimfes: S'ha d'escriure Cacatua de les nimfes

Javier Romera ha dit...

Ops!... corregit, moltes gràcies.

Si algú veu altre errada, d'escriptura o sobre la llista...