divendres, 12 de maig de 2017

Santuari del Vilar (Blanes) 11/5/2017 Pere Pons. Font: ornitho.cat

Observacions de Pere Pons d'aquest dijous 11/5/2017 al Santuari del Vilar (Blanes)....

Ballesters (Apus melba)
Falciots negres (Apus apus)
Puputs (Upupa epops)
Picots verds (Picus viridis)
Picots garsers grossos (Dendrocopos major)
Pica-soques blaus (Sitta europaea)
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla)
Gaigs (Garrulus glandarius)
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
Pit-rojos (Erithacus rubecula)
Rossinyols (Luscinia megarhynchos)
Merles (Turdus merula)
Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarols de garriga (Sylvia cantillans)
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus)
Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus)
Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
Mallerengues carboneres (Parus major)
Gafarrons (Serinus serinus)
Gratapalles (Emberiza cirlus)

Font: www.ornitho.cat
Observador: Pere Pons