dilluns, 27 d’agost del 2018

A on acaba, en direcció a mar, el Delta de la Tordera? Enquesta 26/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Veure també...

Quin tipus de curs fluvial és la Tordera? Enquesta 22/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Per què s'asseca en superfície la llera de la Tordera? Enquesta 23/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Ha variat la pluviometria de la conca de la Tordera durant els últims 100 anys? Enquesta 24/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

A què es degut la presència d'una barra de sorra a la desembocadura de la Tordera? Enquesta 25/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Tant sòls el 18 % dels enquestats ha escollit l'opció correcte! Exacte, el límit del front deltaic es troba als 50m de profunditat, sent la distancia de la costa molt variable, des d'uns 2km davant la desembocadura fins a tant sòls uns centenars de metres a les parts distals.

Enric Sagristà 26 ago.
Podem afirmar que el delta de la Tordera, en direcció a mar, acaba a...


Següent enquesta...

La "llacuna" litoral de la Tordera és d'aigua...