dimecres, 29 d’agost del 2018

La "llacuna" litoral de la Tordera és d'aigua salada o dolça? Enquesta 27/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Veure també...

Quin tipus de curs fluvial és la Tordera? Enquesta 22/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Per què s'asseca en superfície la llera de la Tordera? Enquesta 23/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Ha variat la pluviometria de la conca de la Tordera durant els últims 100 anys? Enquesta 24/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

A què es degut la presència d'una barra de sorra a la desembocadura de la Tordera? Enquesta 25/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com


Enric Sagristà Hace 15 horas
Tal com opinen el 59% dels votants, la llacuna litoral actual de la Tordera és d'aigua amb una salinitat propera als 500 mg/l, és a dir, aigua dolça amb bastant contingut de sals minerals o aigua salobre de baix grau pero molt lluny dels 30.000 mg/l de l'aigua salada!

Enric Sagristà 27 ago.
La "llacuna" litoral de la Tordera és d'aigua...

Següent enquesta...

Enric Sagristà Hace 15 horas
La freqüència i intensistat dels temporals marítims al delta de la Tordera (i a la costa catalana en general) actualment són....