dijous, 30 d’agost del 2018

Com ha de ser la llera (per on circula l'aigua superficial) de la Tordera a la zona del delta? Enquesta 29/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Veure també...

Quin tipus de curs fluvial és la Tordera? Enquesta 22/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Per què s'asseca en superfície la llera de la Tordera? Enquesta 23/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Ha variat la pluviometria de la conca de la Tordera durant els últims 100 anys? Enquesta 24/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

A què es degut la presència d'una barra de sorra a la desembocadura de la Tordera? Enquesta 25/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

A on acaba, en direcció a mar, el Delta de la Tordera? Enquesta 26/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

La "llacuna" litoral de la Tordera és d'aigua salada o dolça? Enquesta 27/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Ha variat a freqüència i intensistat dels temporals marítims al delta de la Tordera (i a la costa catalana en general) respecte a fa 50 anys? Enquesta 28/8/2018 Enric Sagristà. Font: Twitter.com

Efectivament, aquesta és una de les peculiaritats de la Tordera.

Enric Sagristà 29 ago.
Com ha de ser la llera (per on circula l'aigua superficial) de la Tordera a la zona del delta?

Malauradament estrenyit, massa forestat i lluny del seu estat òptim, però encara manté bona part d'aquesta característica. Tresor ignorat i amenaçat per falses "millores de desguàs" i falses "recuperacions". Encara es pot veure lo mateix sense estrenyir ni transformar, però lluny

Següent enquesta...

El sediment que transporta la Tordera és ...